Imageedit_2_9101003281

Bronislav Ostřanský

Profil

Autor je orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Odborně se specializuje na středověký islám a islámskou středověkou mystiku, především súfijskou.

Image

Komentář

Islám a muslimové na českých knihkupeckých pultech

Vyhrocená ideologičnost ve zdejší debatě, týkající se nejen náboženství, vystřídala jakoukoli věcnost. Tomu odpovídá i nabídka „odborných“ publikací.

Zobrazeno 1 / 1