_bf18a0962855f84789bae96d701243399267b06ef2ab44a3c8_pimgpsh_fullsize_distr

Michal Lehečka

Profil

Autor je sociální antropolog. Působí na Fakultě humanitních studíí Univerzity Karlovy a ve studiu antropologického výzkumu Anthropictures.Zajímá se o formy rozvoje post-socialistického města. Dlouhodobě se věnuje problematice panelových sídlišť se zřetelem na vztah obyvatel k veřejnému prostoru těchto obytných celků. Sleduje ale i širší městské fenomény, zejména občanské projevy „práva na město“ a obecně vlivy distribuce moci na městský veřejný prostor.

Image

Komentář

Kam mizí obyvatelé města

Praha se mění tak rychle a neprůhledně, že odborné kruhy, jež se specializují na vývoj města, nestačí držet krok. Co se to vlastně děje?

Zobrazeno 1 / 1