David_benakcb

David Beňák

Profil

Autor je náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Komentář

Zdravotní nerovnost se konečně stává tématem i u nás

Nerovností a z nich vyplývajících diskriminací máme celou paletu variant. Nerovnost v platech, přístupu ke vzdělání, k informacím… Existuje ale také nerovnost v přístupu ke zdravotní péči.

Zobrazeno 1 / 1