A

Alena Zieglerová

Profil

Autorka je vedoucí sekce zaměstnanosti a příjmů Institutu pro sociální inkluzi. Žije v Litvínově a má dlouholetou praxi v práci s chudými nezaměstnanými. Na základě výsledků inovativních projektů, jichž je iniciátorkou, prosazuje lepší aktivní politiku zaměstnanosti v legislativě i postojích těch, kdo ji provádí.

Image

Komentář

Hmotná nouze čili chudoba. Příběh zákona, který se míjí svým posláním

Zákon o pomoci v hmotné nouzi prošel v průběhu funkčního období této vlády dvěma novelizacemi. Jedna měla za úkol vrátit do praxe aktivizaci nezaměstnaných, druhá připravit půdu sociálnímu bydlení. Nepodařilo se ani jedno.

Zobrazeno 1 / 1