C_i_p

David Číp

Profil

Autor je členem Českého svazu ochránců přírody a předsedou Velkojaroměřského pozemkového spolku.

Image

Komentář

Zničit přírodu snadno a rychle

Nový stavební zákon omezí možnost lidí vyjádřit se k zásahům do přírody a stavbám v ní. Jenže právě účast veřejnosti a spolků na povolovacích procesech mnohdy zachránila cenné části přírody.

Zobrazeno 1 / 1