Fanda

František Trampota

Profil

Autor vystudoval archeologii na Masarykově univerzitě. V současné době se na část úvazku věnuje svému oboru v Regionálním muzeu v Mikulově a dílem se nevěnuje ničemu.

Image

Komentář

Akademický boj: Z devatenáctého století ani o píď!

Návrh rektora brněnské Masarykovy univerzity vyžadovat habilitační práce ve světovém, nikoli českém jazyce vyvolal živou debatu. Prospěje, či uškodí cizojazyčné prostředí akademické úrovni oborů?

Zobrazeno 1 / 1