Roman_matousek

Roman Matoušek

Profil

Autor vystudoval sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se výzkumně a profesně věnuje otázkám bydlení, bytových politik, rezidenční segregace nebo rozvoje měst.

Image

Komentář

Chudí mezi mýty, nezájmem a pomocí

Chtějí-li města a obce zlepšit sociální situaci svých obyvatel, nepomůžou jim silná gesta a kontraproduktivní opatření, ale spíše inspirace ze zkušeností těch měst a obcí, které se vydaly pozitivní cestou.

Image

Komentář

Nejisté bydlení škodí jedincům i společnosti

V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti byly realizovány dva výzkumy týkající se migrace a lichvy. Roman Matoušek komentuje výsledky výzkumu migrace v sociálně vyloučených lokalitách.

Zobrazeno 2 / 2