Imageedit_6_8613605935

Nikola Křístek

Profil

Vedoucí vládního projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR.

Image

Komentář

Lichva má mnoho podob

V rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti byly realizovány dva výzkumy týkající se migrace a lichvy. Nikola Křístek komentuje téma lichvářů a také možnosti, jak omezit jejich vliv.

Zobrazeno 1 / 1