Kopecek2

Michal Kopeček

Profil

Autor je historik politického myšlení ve střední a východní Evropě, vedoucí Oddělení pozdního socialismu a post-socialismu ÚSD AV ČR, spolu-ředitel Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller Universität, Jena

Image

Komentář

Bojiště CEU a česká politika

Michal Kopeček uvádí důvody, proč se mimořádně úspěšná Středoevropská univerzita stala trnem v oku současné maďarské vlády, a zároveň nastiňuje přístup, jaký by měla česká společnost přijmout.

Zobrazeno 1 / 1