Jan Stern

Profil

Jan Stern je esejista. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Jeho eseje jsou ovlivněny psychoanalýzou. Dosud vydal knihy Média, psychoanalýza a jiné perverze (2006), Totem, incest a odkouzlení buržoazie (2007), Anální vesmíry (2008)a Mystika Západu (2009).

Esej

O kapitalismu bez lásky (i nenávisti)

Jak vrátit do historie možnost změny kapitalismu samého? Jak na rovině vědomí zrušit jeho naturalismus a fatalismus? To jsou otázky, na které bychom měli hledat odpověď, nechceme-li se utopit v odpadu, který bude tvořit základ našeho jednání a myšlení.

67302760_30898d0b58_o

Esej

Popelnice a mrtvá matka

Ve své prvé a hlavně druhé knize (Média, psychoanalýza a jiné perverze a Totem, incest a odkouzlení buržoazie) jsem se zamýšlel nad tím, jak by psychoanalýza mohla obohatit mediální studia, jimiž jsem byl tehdy ještě značně načichlý.

Zobrazeno 2 / 2