Adam-_umichrast

Adam Šumichrast

Profil

Autor vystudoval historii a politologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Momentálně je interním doktorandem Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se vývojem a fungováním odborů v diktátorských režimech, zvláště ve Slovenském štátu a Protektorátu Čechy a Morava. Obecněji se zabývá tématem „labour history“.

Image

Komentář

Boj o antisystémového voliče

Adam Šumichrast v textu z partnerského PoleBlogu upozorňuje, že přes klamné naděje komentátorů z liberálního spektra po drtivém vítězství Zuzany Čaputové v prvním kole prezidentských voleb není situace na Slovensku až tak dobrá.

Image

Dopis ze Slovenska

V čom tkvie zodpovednosť Jozefa Tisa?

Adam Šumichrast z partnerského Poleblogu.sk přibližuje v kontextu současné slovenské debaty odkaz Jozefa Tisa, luďáckého prezidenta z dob Slovenského státu, který je pro mnoho národovců dosud hrdinou.

Image

Dopis ze Slovenska

Kontrafaktuálna história v podaní Matice slovenskej

Také na Slovensku pokračují snahy o vyrovnání se s vlastní minulostí. Nejpalčivějším obdobím je přitom éra Slovenského štátu, jehož zločiny má sklon relativizovat nejen krajní pravice, ale i jedna z nejstarších kulturních institucí v zemi.

Image

Dopis ze Slovenska

Sociálny dialóg a štrajky na Slovensku po roku 1989

Z produkce PoleBlogu.sk vybíráme tentokrát přehledový text o polistopadovém vývoji odborového hnutí na Slovensku. Adam Šumichrast přibližuje proměny jeho právního postavení, hlavní stávky a protesty i vztahy s jednotlivými kabinety.

Zobrazeno 4 / 4