Zamecnik

Václav Zámečník

Profil

Autor je zemědělský koordinátor v České společnosti ornitologické. Jeho náplní práce je ochrana ptáků zemědělské krajiny. Hledá cesty, jak efektivněji podpořit ptactvo včetně cílených dotačních programů v rámci zemědělské politiky, podílí se na vyhodnocování přínosu stávajících programů a propaguje možnosti ochrany ptáků mezi zemědělci a odbornou i laickou veřejností.

Image

Komentář

Bez šetrnější společné zemědělské politiky krajina neožije

Vliv zemědělství na biodiverzitu lze určit snadno: podle množství ptáků krajině. Těch v Evropě setrvale ubývá. To by mohla zvrátit změna Společné zemědělské politiky.

Zobrazeno 1 / 1