A1

Michaela Pašteková

Profil

Autorka vystudovala estetiku na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. V roce 2011 pak dokončila doktorát na Katedře teorie a dějin umění VŠVU, kde v současnosti působí jako odborná asistentka.

Badatelsky se zabývá vizuální kulturou, specificky pak vlivem nových médií a sociálních sítí na estetiku a hodnocení fotografického obrazu.

V letech 2004 – 2006 pracovala jako editorka kulturní rubriky v Novom Slove, v letech 2006 – 2008 pak v Hospodárskych novinách. V roce 2016 se stala jednou ze zakládajících osobností webu PoleBlog.sk, patrnerského média DR na Slovensku, kam v současnosti pravidelně přispívá.

Ve svém dětství v devadesátých letech byla též celorepublikově známou popovou zpěvačkou.

Image

Dopis ze Slovenska

Nekreatívna kreativita

Stálá autorka partnerského Poleblogu.sk popisuje svoji zkušenost s novou sociální sítí Cinnac, na níž si mají lidé zajímající se o fotografování vzájemně hodnotit snímky a pomáhat s tříbením vkusu.

Image

Dopis ze Slovenska

Hľadanie ľavicovej alternatívy

Patrnerský Poleblog.sk zaujal v aktuálním týdnu recenzí sborníku Veľký regres – souboru zamyšlení šestnácti levicových intelektuálů nad příčinami hlavních problémů současné společnosti a cestami k jejich nápravě.

Image

Dopis ze Slovenska

Pozerajte sa a pýtajte

Ve věku devadesáti let zemřel ve Francii proslulý kritik umění, esejista a spisovatel John Berger. Michaelu Paštekovou z partnerského PoleBloku.sk zaujal nejen dílem, ale i specifickou provázaností mezi tvorbou a levicovými názory.

Zobrazeno 3 / 3