David_web-07

David Oplatek

Profil

Autor je sociální pracovník, ředitel Občanské poradny v Brně, jako člen Zelených působí v Radě městské části Brno-střed pro věci zdravotní a sociální a národnostní menšiny.

Image

Komentář

Baugruppen, stavební družstva pro 21. století

Přestože má u nás družstevní bydlení dlouhou tradici, nová moderní stavební družstva, která fungují například v Německu, však u nás nevznikají. Zatím.

Image

Komentář

Změna insolvenčního zákona pomůže půlmilionu nejchudších

Novela insolvenčního zákona může znamenat naději pro nemajetné, kteří uvízli v dluhové pasti a podle dosavadních pravidel prakticky neměli legálně šanci už nikdy se odrazit ode dna.

Image

Komentář

Etikou proti korupci

V brněnské politice není nouze o trestněprávní případy spojené se zástupci vládnoucích politických stran. Poučí se z nich další generace politiků?

Image

Komentář

Sledujme, zda vedle nás někdo nemrzne

Životy a zdraví lidí bez domova ohrožené silnými mrazy nezáležejí jen na aktivitě institucí k tomu určených, ale i na lidském přístupu každého z nás, jak dokládá David Oplatek.

Zobrazeno 4 / 4