David_web-07

David Oplatek

Profil

Autor je sociální pracovník a ředitel Občanské poradny v Brně.

Image

Komentář

Sledujme, zda vedle nás někdo nemrzne

Životy a zdraví lidí bez domova ohrožené silnými mrazy nezáležejí jen na aktivitě institucí k tomu určených, ale i na lidském přístupu každého z nás, jak dokládá David Oplatek.

Zobrazeno 1 / 1