_koda

Jan Dušek

Profil

Autor působí celou profesní kariéru v ochraně přírody. Aktuálně se věnuje zejména aktivitám v odborných neziskových organizacích a ve vlastní firmě.

Image

Komentář

Pod hladinou zájmů na Labi

Vláda zařadila labské údolí do projektu Natura 2000. Co vypadá na první pohled jako průlom, je však pouhá obstrukce. Z předmětů ochrany byly totiž vyškrtnuty bahnité říční náplavy, aby ochrana území nebyla v rozporu s výstavbou jezů.

Zobrazeno 1 / 1