Ve_ra_roublaova_kostla_nova_

Věra Roubalová Kostlánová

Profil

Autorka pracuje jako psychoterapeutka s migranty. Podílela se na vzniku Rafael Institutu.

Image

Komentář

Nechtějí se bát

Věra Roubalová Kostlánová popisuje svůj zážitek z pondělní demonstrace. Mladí demonstrující si dobře uvědomují nebezpečí plynoucí z nenávisti a strachu. A odpovídají tím, že se agresorů odmítají bát.

Zobrazeno 1 / 1