Jaromír Procházka

Profil

Autor je historik. Vystudoval dějepis-zeměpis na filosofické fakultě MU. Učil dějepis na všech typech škol s výjimkou mateřské školy. Od roku 1987 v důchodu, učí dějepis. V roce 1993 Doplněk vydal jeho kurs obecných dějin 1945 - 1989 „Jaká Evropa?“.

Komentář

Nejvyšší čas

V české společnosti chybí snaha o intelektuální uchopení stavu, k němuž jsme po listopadové revoluci dospěli. Převládá zde rovněž bezmyšlenkovité podléhání probíhajícímu dění.

Komentář

Jak dál ?

Zanedbávání povinnosti vůči nastupujícím generacím může mít různé podoby. Lze se ho dopouštět i s absolutně vyrovnaným rozpočtem.

Komentář

Úleva

Příjemný pocit, že volební kampaň už je za námi a že je celkem jasné, kdo vládu sestaví, je narušován mnoha pochybnostmi. Vědí politici z budoucí vlády, že k dobrému hospodaření nestačí zbavit se dluhů?

Komentář

Na křižovatce

Finanční krize si jistě žádá specifický přístup a je falešná představa, že politici mohou něco občanům zajistit, něco za ně vybojovat. Pro zlepšení situace musí voliči přinést patřičnou míru oběti. Říká se tomu solidarita.

Komentář

Oč jde u dosavadního projektu státní maturity?

Hlavním problémem plánovaných státních maturit není stupeň jejich připravenosti, ale samo jejich pojetí, jehož důsledkem je nynější odpor vůči nim mezi učiteli.

Glosa

Pravda a láska vítězí

Tolik diskutované hodnoty, jako pravda a láska, jsou více otázkou víry, nežli objektivní skutečnosti. Přesto, nebo právě proto, tvoří protipól pohodlnému nazírání na svět bez hlubšího zájmu o společenský vývoj.

Zobrazeno 6 / 6