Picha_1

Vojtěch Pícha

Profil

Autor je učitel na základní škole a doktorandem na katedře rusistiky.

Image

Komentář

Umberto Eco – Věčný fašismus

Esej Umberta Eca s názvem Věčný fašismus popisuje klíčové znaky fašistického přemýšlení. Ne vždy je snadno rozpoznatelné, ale tím více je potřebná ostražitost. Vojtěch Pícha předkládá zásadní pasáže Ecova textu.

Zobrazeno 1 / 1