Radoslava Krylová

Profil

Autorka je doktorandkou Katedry environmentálních studií FSS MU.

Image

Analýza

Tak trochu jiná divočina

Když jsem byla malá, chodívali jsme si se sousedovic dětmi hrávat k rybníku. Říkalo se mu Cajnerák, stála u něj opuštěná vodárenská budova, kolem vedlo rezavé plynové potrubí, plavaly v něm kusy polystyrenu a sem tam mrtvá ryba…

Zobrazeno 1 / 1