Pospisil

Ctirad Václav Pospíšil

Profil

Autor je profesorem systematické teologie na Katolické teologické fakultě v Praze a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Komentář

Zlaté pravidlo mezináboženského dialogu

Minulý týden Filip Outrata v článku „Dva profesoři o Bohu křesťanů a muslimů“ uvažoval nad postojem dvou českých teologů k dialogu mezi náboženstvími. Nyní přinášíme polemickou reakci jednoho z nich.

Zobrazeno 1 / 1