_aba

Jakub Žaba

Profil

Autor studuje politologii a balkanistiku na FF UK.

Komentář

Zdi a bubliny Tomáše Pojara

Někteří z těch, kteří by měli dnes hrát roli odborníků na situaci selhavších států, z nich lidé prchají do Evropy, hrají spíš roli selhavších expertů.

Zobrazeno 1 / 1