B_lek

Jaroslav Bílek

Profil

Autor je výzkumným pracovníkem na Katedře politologie FF UHK a bývalým analytikem organizace KohoVolit.eu. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje otázkám spojeným s problematikou kvality demokracie a fungováním nedemokratických režimů. V současnosti to jsou především proměny autoritářských represivních strategií v soudobých hybridních režimech a příčiny autokratizace politických režimů v postkomunistickém prostoru a Latinské Americe.

Komentář

Žádný puč, nýbrž boj o uzdravení bolivijské demokracie

Jaroslav Bílek a Barbora Vališková ve společném textu přinášejí tři pádné argumenty, proč se v Bolívii neodehrál puč, ale odchod prezidenta Evo Moralese proběhl v ústavních mantinelech.

Image

Komentář

Na erozi demokratických systémů mají vliv také mezinárodní vazby

V posledních několika letech se stále více diskutuje o případném vlivu Ruska a Číny na vývoj demokracie v České republice i v dalších zemích. Jak velkou roli tomuto působení připisovat?

Image

Komentář

Bez snížení sociální nerovnosti nelze zachraňovat demokracii

Podle nejnovější německé studie zvyšuje nerovnost v přístupu ke vzdělání či zdravotní péči pravděpodobnost zhroucení demokracie. To by mělo být důležitou informací zejména pro současnou politickou opozici.

Image

Komentář

Venezuelský příklad ukazuje, že puč proti pučistovi nemusí být zločinem

Jak správně číst spletitou politickou situaci, v níž se aktuálně nachází Venezuela? Jsou oprávněná přirovnání k událostem z roku 2002, kdy se pravicová opozice pokusila svrhnout Huga Cháveze? K odpovědi je nutno především znát kontext.

Image

Komentář

Novináři by měli k indexům demokracie přistupovat kritičtěji

Česká republika si v hodnocení demokracie podle indexu expertů kolem časopisu The Economist meziročně polepšila. To je sice možná řečí čísel pravda, čísla však zdaleka neříkají všechno.

Image

Komentář

Krvavé represe v Nikaragui vládnoucí režim při životě neudrží

Eskalace konfliktu s opozicí si v Nikaragui vyžádala stovky životů. Odpor je však vytrvalý, stejně jako mezinárodní tlak, a vládnoucí režim zřejmě nevydrží dlouho vzdorovat.

Image

Komentář

Čtyři dny, které snad otřesou nikaragujskou diktaturou

I když má Nikaragua s demokracií za vlády Daniela Ortegy nulovou zkušenost, tamní režim se snažil až do konce minulého týdne svou pravou povahu maskovat. Víkendové události však ukázaly, že tato image je již neudržitelná.

Image

Komentář

Parlamentní volby v České republice 2017: Volby osudové?

Nadcházející volby jsou nesporně velmi důležité. Nejsou však důležitější než jakékoliv jiné volby v naší novodobé historii, upozorňuje politolog Jaroslav Bílek.

Komentář

Vyznání zklamaného antikomunisty

Politolog Jaroslav Bílek se pozastavuje nad mediálními útoky, které se v poslední době snesly na hlavu francouzské historičky Muriel Blaive, a vysvětluje, proč jsou podle jeho názoru neadekvátní.

Komentář

Demokracie zdaleka nejsou jen volby

Čím se měří míra demokracie v určité zemi? Nejsou to volby jako takové nebo existence opozice, ale hlavně kvalita politické soutěže, upozorňuje politolog Jaroslav Bílek.

Zobrazeno 10 / 10