P_ek2

Aleš Půček

Profil

Autor vystudoval politologii na FF UHK. Střídavě působí v oblastei online marketingu a v pomocných dělnických profesích.

Komentář

Opuštěná dělnická třída může stěží sympatizovat s uprchlíky

Dokud nepochopíme hlubší příčiny protiuprchlických nálad, budou naše snahy o budování solidární společnosti marné. Jedním z klíčových segmentů společnosti jsou v tomto smyslu dělníci.

Zobrazeno 1 / 1