Fatimacropwb

Fatima Rahimi

Profil

Autorka je Afghánka perského původu. Studuje na Karlově univerzitě kulturní a duchovní dějiny Evropy.

Sloupek

Mnoho let jsme mylně vydávali lhostejnost za toleranci

Selže-li člověk ve svých argumentech, snadno se stává neústupným. Používá sílu a agresi, aby zastřel, že nedokáže ostatní přesvědčit o své pravdě pronikavostí argumentů. Potřebujeme nejen společný jazyk, musíme hledat společnou řeč.

Zobrazeno 1 / 61