_eho_ek_profil

Mojmír Řehořek

Profil

Autor je otec dvou dětí.

Komentář

Korupce a pavěda v očkování

České očkovací politice schází spolehlivé informace, které jsou potřebné pro dobré rozhodování. Žalostný stav může zlepšit vědecká studie, která porovná dlouhodobě zdraví očkovaných a neočkovaných.

Zobrazeno 1 / 1