Leona_machalova

Leona Machalová

Profil

Autorka žije v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Na univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2011 dokončila studium oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, v diplomové práci se zabývala postojem místních obyvatel a návštěvníků Beskyd k velkým šelmám. Vlčích hlídek se pravidelně účastnila jako dobrovolnice od roku 2005 a již od podzimu 2007 v Hnutí DUHA Olomouc pracuje na projektech ochrany velkých šelem v Beskydech. Podílí se především na terénním monitoringu, osvětových pracích a chodu projektů; na starosti má také koordinaci dobrovolníků Vlčích hlídek. Relaxuje touláním po horách a prací na zahradě.

Image

Esej

Vlci a my: Jak jsem se v české krajině setkala s vlky

Fotopast umístěná na Šumavě tento týden přinesla doklad o zdejším pobytu vlků. Leona Machalová popisuje svoje setkání s touto šelmou na Kokořínsku. Dokážeme návrat vlků přijmout bez předsudků?

Zobrazeno 1 / 1