Borkovec

Zdeněk Borkovec

Profil

Autor od roku 1990 působil na ministerstvu obrany. Do roku 1995 jako ředitel Odboru pro styk s veřejností. Pak do roku 1997 jako ředitel Odboru vojenské bezpečnostní politiky a do 1999 jako ředitel Odboru pro spolupráci s NATO. V letech 1999-2002 pracoval jako vedoucí obranných poradců při Stálé delegaci ČR při NATO. Po návratu mezi rokem 2002 a 2006 jako ředitel Odboru obranné politiky MO a jako zástupce ředitele Sekce obranné politik a strategie – Politický ředitel MO. Od roku 2006 do roku 2010 působil jako vedoucí politického úseku a jako zástupce velvyslance ČR při NATO na Stálé delegaci ČR při NATO. V současné době spolupracuje se Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV UK.

Zobrazeno 0 / 0