Skvrnak

Jan Škvrňák

Profil

Autor je studentem doktorského programu Historie – české dějiny na FF MU v Brně, zde také přednáší předměty týkající se polských dějin.

Komentář

Prezidentské volby v Polsku – Janusz Korwin-Mikke

V letošních prezidentských volbách v Polsku kandiduje také Janusz Korwin-Mikke, europoslanec a reprezentant specifického typu „nové“ polské pravice. Čím se odlišuje od kolegů a proč je důležité ho sledovat?

Image

Recenze

The History manifesto

Jo Guldi a David Armitage ve své knize elegantně spojili několik cílů, které si předsevzali. Vytvořili určitý návod k použití, jakými směry se má historická produkce vydat v rovině bádání i v rovině prezentace svých myšlenek.

Zobrazeno 2 / 2