Lenka

Lenka Felcmanová

Profil

Autorka je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK. Je členkou odborných skupin při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany a Národním ústavu pro vzdělávání. Externě spolupracuje s Úřadem vlády ČR v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a podílela se na přípravě národních strategických dokumentů zaměřených na podporu rozvoje rovných příležitostí ve vzdělávání.

Komentář

Bojovný inkluzivismus nebo ochrana nejlepšího zájmu dětí?

Místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání se vyjadřuje k novele školského zákona, o které se zítra bude hlasovat v Poslanecké sněmovně. Ke klíčovému bodu novely existují radikálně odlišné způsoby výkladu.

Zobrazeno 1 / 1