Pr_ce

Rolf Schmucker

Profil

Autor pracuje v Institutu DGB-Index Dobré práce (Institut DGB-Index Gute Arbeit). Tento index vychází z celoněmeckého reprezentativního průzkumu, který se každoročně dotazuje zaměstnanců na jejich pracovní podmínky a zátěž. Více informací na: www.dgb-index-gute-arbeit.de

Image

Komentář

Hranice stírání hranic mezi prací a volným časem

Přetížení zaměstnanců v důsledku přesčasů a profesní situace, které lze jen těžko sladit s potřebami v ostatních životních oblastech, jsou čím dál tím častější a jsou zásadním faktorem pro zvyšující se výskyt psychických problémů.

Zobrazeno 1 / 1